7 Tips Bekerja Secara Produktif – Elon Musk

158

Kejayaan sebuah syarikat sangat bergantung kepada kecekapan dan produktiviti yang dimainkan oleh setiap warga kerjanya. Maka, menjadi satu keutamaan untuk setiap pekerja agar lebih berani dan proaktif untuk mencuba sesuatu yang baru untuk meningkatkan produktiviti dalam setiap tugasan yang dilakukan.

Berikut adalah 7 tips yang dikongsikan Elon Musk kepada semua kakitangan Tesla:

1. Mesyuarat berformat besar membuang masa orang

“Mesyuarat berlebihan adalah ‘penyakit’ syarikat-syarikat besar dan selalunya jadi semakin buruk. Tolong buang semua mesyuarat-mesyuarat besar, melainkan anda pasti dengan nilai yang dapat diberikan kepada seluruh audiens daripada mesyuarat tersebut, dan jadikannya mesyuarat yang pendek.”

2. Mesyuarat sepatutnya tidak kerap melainkan hal mustahak

“Juga jangan bermesyuarat terlalu kerap, melainkan anda berurusan dengan hal yang tersangat mustahak. Kekerapan bermesyuarat perlu semakin berkurangan apabila hal mustahak itu sudah diselesaikan.”

3. Kalau anda tidak perlu berada dalam sesuatu mesyuarat, keluar

“Keluar dari mesyuarat atau hentikan panggilan telefon sejurus anda dengan jelas tidak menyumbang apa-apa nilai tambah. Tidak biadap untuk keluar, tetapi biadap untuk membuatkan seseorang terus duduk dan membuang masa mereka.”

4. Elak penggunaan istilah rumit

“Jangan guna akronim atau perkataan merepek untuk objek, perisian atau proses di Tesla. Secara umumnya, apa sahaja yang memerlukan penjelasan membataskan komunikasi. Kita tidak mahu orang menghafal glosari hanya untuk berfungsi di Tesla.”

5. Jangan biarkan struktur hierarki menjejaskan kecekapan

“Komunikasi sepatutnya bergerak melalui jalan yang paling ringkas diperlukan untuk menyiapkan sesebuah kerja, buat menerusi ‘rantaian arahan’ (chain of command). Mana-mana pengurus yang cuba menerapkan komunikasi rantaian arahan akan diminta bekerja di tempat lain.”

6. Jika anda perberhubung dengan seseorang, lakukan secara terus

lu “Punca utama berlakunya isu adalah komunikasi yang kurang baik. Untuk menyelesaikannya adalah dengan membiarkan aliran bebas komunikasi antara setiap peringkat dan lapisan. Jika, dalam usaha menyiapkan kerja melibatkan antara bahagian, penyumbang individu perlu bercakap dengan pengurus mereka, yang perlu bercakap kepada seorang pengarah, yang perlu bercakap dengan seorang Naib Presiden (VP), yang perlu bercakap kepada VP lain, yang perlu bercakap kepada seorang pengarah, yang bercakap kepada seorang pengurus, yang bercakap kepada seseorang yang melaksanakan kerja tersebut, maka perkara bodoh akan berlaku. Ia mesti OK untuk orang bercakap terus dan pastikan kerja terlaksana.”

7. Jangan bazir masa ikut peraturan bodoh

“Secara amnya, gunakan akal (common sense) sebagai panduan anda. Jika mengikut ‘peraturan syarikat’ yang jelas mengarut dalam sesuatu situasi, maka peraturan itu perlu diubah.”

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.